Joonised, dokumendid
and BIM 3D viewer - on site for everybody!

Ligipääs joonistele, dokumentidele ja BIM-le otse mobiilist objektil on väga suur eelis! Tänu sellele on koostöö, ehituse nõuetest kinnipidamine, probleemide lahendamine ja vastuste leidmine ilma viivitusteta. Unizite-ga tagate oma meeskonnale positiivse ja probleeme ennetava töökultuuri.

Viimased versioonid joonistest, dokumentidest ja BIM-st on alati garanteeritud objektil.

The seamless INTERAXO integration saves time and eliminate mistakes

Intuitive 2D/3D BIM navigator with off-line capability!

Manage drawings,models and versions in uniZite or use the automatic Interaxo integration!

Dokumente saab hallata otse uniZite'i projekti struktuuri kaustades.

DMS-is olevate dokumentide uued versioonid, millel on märgitud asukohaks uniZite projektid kaust laetakse automaatselt uniZite-i keskkonda. Uusimad joonised on alati garanteeritud objektil.

Tehke joonisel märkeid otse mobiilist - uniZite tuvastab asukoha ja lisab asukohaandmeid

Igal märgistuse tüübil on oma kujundus. Alad, märkused, teabenõuded, kontrollnimekirjad ja muudatuste korraldused leiate kõik jooniselt, samuti on võimalik filtreerida milliseid andmeid teile kuvatakse. Ühe klõpsuga mobiilist andmete kuvamine asukoha ja joonistega teeb töö lihtsaks ja effektiivseks.

 

Jagage oma meeskonnaga probleeme ja aruandeid otse objektilt mobiiltelefoniga

Otse suhtlus. Suhtlus ja teabe jagamine objektil parandab kvaliteeti ja tootlikkust. Märkuste ja töökorralduste jagamine toimub otse live-s mille tulemusel objekti aruanded uuendatakse automatselt. Raportid on koostatud selliselt, et kuvatakse korraga märkused, joonised, pildid, asukohad ja objekti parameetrid. 

3D / BIM-navigeerimine

BIM parandab koostööd projekteerimis faasis, vähendades edaspidiseid probleeme, muudatusi ja hilisemat ümbertegemist. BIM uniZite-s hoiab kokku teie väärtuslikku aega.

BIM-st täpne informatsioon objektile ja vastupidi, info objektilt otse BIM mudelisse. 

uniZite ühendab valmimise etapid läbi BIM integratsiooni.