Valmimise, üleandmise ja garantii täielik kontroll

Kui lepingujärgsed tööd on lõpule jõudnud, on viimane aeg see kliendile üle anda. uniZite loob ametlikud dokumendid teie eest - koos kliendiga otse objektil mugavalt telefonist või tahvelarvutist!

Üleandmisdokumentatsiooni vormistamine kiirelt ja otse telefonist.

Digital Inspection reports and hand over documents signed, saved and shared in the field

Deviation mark-up and digital warranty claim process

Tõhus üleandmise planeerimine

Sõltuvalt projekti ja lepingu mahust tuleb enne üleandmist ette valmistada dokumendid. UniZite'is algab see kliendi- ja lepingu andmete exceli lihtsa üleslaadimisega, et luua ühiku kohta dünaamiline kontrollleht ja dokumendid. Enne üleandmist kontrollivad kõik töövõtjad lõplikkult kvaliteedi kontroll akti ja tähelepanekuid. Peale parandusi võib kliendi üleandmine alata!

Hand over connected to the construction history

The hand over checklists are placed and connected to the 2D drawing polygon representing the apartment. The hand over and any hand over deviations will then be connected to the unit just as all other recordings during construction - connecting history data to  the hand over process. Its important to keep the same location- and parameter structure through the projekt to enable analysis during and after the project!

Mobiilne ülevaatus

After the upload of client  data and parameters, uniZite hand over inspections and documents have the correct customer data. 

The inspection is carried out together with the customer. Meter readings are recorded, specification parameters are checked, deviations are recorded and placed in the apartment drawing. Everything is included in the report to be approved and signed by the parts.

At inspections and commissioning of industrial construction projects,  deviations are often connected to both space, model object and system to enable status overview, follow up and planning of re-tests. 

Looge ja lahendage kõik mured objekti üleandmisel

During hand over or guarantee inspections, any issues or deviations are registered, documented, assigned and given a deadline for follow up and  notification. Deviations are included in the documentation and will be assigned and followed up in a uniZite workflow.

Üleandmisaktid objektil

During the hand-over inspection; meter readings and deviations are entered in the hand over checklist. After the inspection the hand over document is generated, checked by the parts, signed and saved. The signed pdf document will automatically be attached to the hand over inspection and can easily be found by opening the projects hand over inspection list, filtered by customer or apartment id. The document can also be opened and shared from the mobile on site just like any other inspection report in uniZite.

Garantii kontroll ja sellega seotud märkused

After the warranty period the warranty inspection is carried out. It follows the same procedure as the hand-over inspection but with different inspection points. After the warranty inspection a warranty document is generated and the warranty claimes will be managed in a uniZite workflow. The status of everything is easily found in the project overview drill down report in the mobile and in the web start center dashboard!

Koosta ja allkirjasta üleandmisakt objektil

All formal hand over documents  are  checked, approved and  signed by the parts in uniZite. The signed document is automatically attached to the inspection and can also be filed together with all other hand over documentation in a uniZite project folder för each appartment.